Nama : Syamsaimun, S.Pi., MP
NIP : 19750820 200212 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
  • Nama : Syamsaimun, S.Pi., MP NIP : 19750820 200212 1 005 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
  • Nama : Bertius, S.Hut. T NIP : 19720206 199301 1 001 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Sekretaris Bappeda dan Litbang
  • Nama : H. Ridwan Mahmud, SE., MM NIP : 19660502 198703 1 016 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber […]
  • Nama : RISDIANTO, S.Pi, M.Si NIP : 19720509199703 1 008 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara